Kostrådgivningen skräddarsys för dej och dina målsättningar och behov. Det kan vara att säkerställa närings- och energiintag för träning och prestation, ’komma i form’ med viktnedgång eller helt enkelt lära dej äta hälsosammare. Jag vill hjälpa dej att få till en långsiktig och sund förändring av din kost.

Kostrådgivningen inleds med en kostdagboksanalys för 4-5 dagar. Du får också fylla i ett utförligt formulär med bakgrundsinformation, så att jag ska lära känna dej och förstå hur din vardag ser ut och vad du behöver hjälp med. På basen av detta går vi sen vidare och funderar tillsammans på hur vi kan förbättra din kost. Detta sker antingen som en personlig träff eller online.

På vilket sätt vi tar tag i och förändrar din kost kan variera, beroende på din egen utgångspunkt, målsättningar och preferenser. Det kan innebära att vi tar ett steg i taget mot en hälsosammare kost, genom att t.ex. börja med att förbättra måltidsrytmen innan vi går in på enskilda måltiders sammansättning. Att bygga nya vanor på detta sätt är ofta mest hållbart i längden. Om du däremot känner att ett konkret kostschema passar dej bättre, så är det också möjligt. Monotont ätande förespråkar jag inte i längden, så även kostschemat består av många olika alternativ för varje måltid, så att du kan äta mångsidigt och varierat.

Efter denna inledning så fortsätter vi coachingen på det sätt som vi kommer överens om, du kan själv påverka hur tät kontakt du vill ha och behöver.

Priset för kostrådgivning är 150 euro för första månaden, därefter 60 euro / månad.

Om du väljer kostrådgivning i kombination med personlig träning är priset 100 euro för första månaden och därefter 30 euro / månad.

Coachingen kan fortgå under en förutbestämd tid, eller tillsvidare. Du kan alltid säga upp kostrådgivningen när som helst före följande månads start.